Obwieszczenie Burmistrza Skarszew o wydanej w dniu 2 listopada 2021 r. decyzji nr 17/CP/2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE na terenie działek nr ewid. 36, 32/7, 32/2, 32/3 położonych w Skarszewach obręb 5, gmina Skarszewy

Zmiany

Wytworzył: Magdalena Steinmetz (2021-11-08)
Opublikował: Maciej Jędrzyński dnia 2021-11-08 08:58:55
Ostatnia zmiana: Maciej Jędrzyński dnia 2021-11-08 08:58:55
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu Pokaż cały rejestr zmian