Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym